Upload

Bạn Upload các kết quả trong quá trình bạn kiếm tiền online, bạn sẽ nhận được:

  • 100 CSTC Với hình ảnh
  • 200 CSTC với Video

Bạn có thể dùng CSTC nâng cấp khoá hướng dẫn & rút về tài khoản ngân hàng với mức giá (100 CSTC = 2000 VND).